Aum Ayim

Chords: 

Bm F#-Bm - - -
Bm Em F-Bm

Lyrics: 

Aum ayim, srim, hrim, krim
Saraswati Deviaye namaha

Where to get a copy: 

?

Source: 
circle
User rating: